Какво Означава Титлата Сертифициран Пластичен Хирург?

 

plastichen-hirurg

 

Специалността пластична хирургия се придобива чрез следдипломно обучение.

Лекарите, които са сертифицирани в този вид хирургия трябва да завършат обща хирургия, плюс още 2 години обучение за пластична хирургия. Програмите може да включват козметичната хирургия като част от обучението на хирурга, но обикновено не включват обучение по всички козметични процедури.

Затова титлата сертифициран пластичен хирург показва известно ниво на обучение и опит по отношение на пластичната хирургия, но това не означава същото ниво по отношение на козметичната хирургия.

Нито ви казва  дали лекарят има повече или по-малко обучение за козметична хирургия от лекар с призната друга специалност. Най-често правените пластични операции в днешно време са уголемяването на гърдите със силиконови импланти и ринопластиката на носа.